جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)

پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)


پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)

کتاب « پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع) » ،‌ نَه روایت زندگی حسین علیه السلام ، بلکه تحلیل و علت شناسی عاشوراست که به قلم توانمند و شیوای « دکتر سید جعفر شهیدی » در سال 1330 نگاشته شده است.

کتاب پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع) ، پژوهش تازه پیرامون قیام امام حسین علیه السلام از جمله کتاب‌های مطرح درتحلیل واقعه عاشورا است که به رخدادی که در سال 61 هجری و درست پنجاه سال پس از وفات پیامبر در سال 11 هجری اتفاق افتاد ، می‌پردازد.

دکتر شهیدی تحقیق و نگارش این کتاب را در سال 1330 انجام داده و کتاب را در سال 1357 با قلمی شیوا ، متقن و مستند به منابع اصیل تاریخی مستند ساخت و هنوز پس از انتشار ده ها هزار نسخه از رونق باز نایستاده است . هر چند بیان حقایق تاریخی بخش عمده کتاب را تشکیل می‌دهد ؛ اما نوع مواجهه دکتر شهیدی با تاریخ در تحلیل حادثه عاشورا نو و بدیع است.  دکتر شهیدی در این کتاب بیش از آن که در جستجوی چگونگی آن رخداد عظیم باشد ، به دنبال چرایی حادثه عاشورا بوده است و چنین بیان می کند :  « مقصود من از نوشتن این یادداشت‌ها مقتل نویسی ، تبلیغ مذهبی و حتی نوشتن تاریخ نیست . من کوشیده ام تا خود بدانم آن چه رخ داد، چرا رخ داد؟ »

 کتاب پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع) ، حقیقتا پژوهشی تازه در این مسیر یعنی تحلیل وقایع عاشورا ، قبل و پس از آن است.  دید دكتر شهیدی در این كتاب كه تقریبا دید وی در همه كتاب های دیگر او نیز هست ؛ بدین گونه است كه كمتر حادثه تاریخی است كه در صدر اسلام از رنگ تبلیغات سیاسی امویان و عباسیان و یا تعصبات دینی ، مذاهب مختلف بر كنار مانده و حقیقت آن دگرگون نشده باشد . این شیوه نگاه به تاریخ تقریبا جدید و كم نظیر است . چرا كه اغلب پژوهشگران قدیم و جدید به اینكه تاریخ جزء مسلمات ماست اعتقاد داشته و آنها تاریخ را سندی بر حرف های خود بیان می كنند نه اینكه شواهد عقلی و سیاسی و فرقه ای را بر تاریخ عرضه كنند و با آنها تاریخ را محك بزنند . حال آنكه دكتر شهیدی به عكس آنها است. گرچه كتاب مذكور در سال پنجاه و هفت به قلم در آمده است ، لیكن از جدید ترین پژوهش های تحلیلی ، روایی درباره واقعه عاشورا به حساب می آید .

این كتاب مشتمل بر 30 بخش یا فصل است كه در هریك براساس سیر تاریخی موضوع ، بررسی های خود را ارائه كرده است . از نظر نویسنده این حادثه حادثه ای نیست كه در طی چند سال رخ داده باشد و عوامل آن منحصر به در چند سال قبل آن نیست . بلكه این حادثه به این عظمت قطعا ریشه های عمیق تاریخی دارد.  خیلی از تحلیلگران حوادث اخیر آن را مورد بررسی قرار می دهند حال آنكه نویسنده می گوید:  برای آنكه پاسخ درست را دریابم روایات و داستان های ضد و نقیض بیش از یك قرن را كنار هم گذاشته ام و از میان همه آنها ، آن را نوشته ام كه گذشته از تاریخ درست ، شرایط نیز آن را تائید می كند .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.