رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

پيام قائم مقام نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم بیرجند به مناسبت فرارسيدن سال 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

یامقلب القلوب والابصار.  یامدبراللیل والنهار.  یامحول الحول والاحوال.  حول حالناالی احسن الحال

آغازسال 1393،سال شکوفایی،معنویت وپاکی وعیدسعید وباستانی نوروز ،عیدتحول، عیدانسانیت، عیدولایت، عیدمعنویت وعید بهارطبیعت رابرهمه ی هموطنان عزیزبه ویژه هم استانیهای گرانقدرمان تبریک عرض مینماییم. امیدواریم سال 1393،سالی پرشکوه برای ملت بزرگ ایران اسلامی ماباشد.

عید،یک حقیقتی است که طبیعت را متحول میکند وتحول طبیعت، زمینه ساز تحول ماست. امیدواریم که خداوند به ماتوفیق دهد تادرسال جدید،همانگونه که طبیعت متحول میشود، مانیزمتحول گردیم. ازدرگاه خداوندبزرگ درخواست میکنیم که ای خداوندمتعال،ای خدایی که قلبها وتقلب آنها دردست توست،ای خدایی که همه ی عالم دراختیار توست،به مافرصتی دوباره دادی،پس مارا نیز متحول بگردان.

همه ی مامیدانیم که رشد وکمال،یکی ازمحورهای اصلی معارف دینمان می باشد. پس اگر سال تحویل می شود،مانیزباید متحول گردیم. باید رشد کنیم وبه کمال برسیم. عید باستانی نوروز، درفرهنگ اسلامی ما هم جایگاه خوبی دارد وارزش آن، به اعمالی است که مادر عید نوروز انجام می دهیم. همچون بجای آوردن صله ارحام، دیدو بازدید از اقوام وبستگان، یاری رساندن به فقرا و نیازمندان، فراهم کردن شرایط برای فرزندانمان تاشاد باشند، هدیه کردن روح شادی به جامعه واینکه سعی نماییم تاانشاالله آنگونه که ازمعارف دینمان برمی آید، رشدکنیم تاجانمان، جام جهان نمای هستی شود.

ما،سال گذشته وبه عنایت حقتعالی، درداخل کشور اسلامی مان، باتوجه به همه ی شرایطی که وجود داشته ودارد، حماسه ی سیاسی رارقم زدیم و رهبر عظیم الشأنمان سال قبل را،سال حماسه ی اقتصادی وحماسه ی سیاسی نامیده بودند.  ایشان در پایان سال 1392 فرمودند آنگونه که باید به حماسه ی اقتصادی نپرداختیم.

امیدواریم درسال جدید،همه ی ملت وهمه ی مسئولین تلاش کنندتابتوانیم کشورمان را به گونه ای بسازیم وبه گونه ای آبادکنیم که هیچ گاه دشمنان طمع اینکه مارا تحریم کنند،نداشته باشند.

میدانیم که اگر قرارباشد اقتصادمان درست بشود، سیاستمان درست بشودو جامعهمان درست بشود، باید همه ی اندیشهمان برود به این سمت که فرهنگمان درست بشود. به ویژه ازاستانمان که استانی فرهنگی است، این انتظار میرودکه در راستای تحقق آرمانهای اسلامی ومعنوی وفرهنگ غنی اسلام،متحول شده و پیش رود.

میدانیم که فرهنگ، امال مسائل است. اگر مشکلاتی داریم، برمیگردد به فرهنگ ما،حتی اگر مشکلات اقتصادی داریم، بازهم برمی گردد به مشکلات فرهنگی ما.

انشاالله در زمینه ی فرهنگ، فرهنگ قرآن واهل بیت را احیاءکنیم واز نظر اقتصادی نیز به سمتی برویم که کشورمان به نحو کامل مستقل باشد ونه تنها استقلال اقتصادی کامل پیدابکنیم وهیچگاه تحریم های دشمن نتواند موثرواقع شود،بلکه بتوانیم به سایر کشورها نیزکمک ویاری برسانیم.

ازمردم خوب وولایتمدار استان خراسان جنوبی انتظار میرودکه انشاالله این عید را به قله ای برای سعود، تکامل، رشد ومعنویت تبدیل کنند، مهرومحبت، عاطفه، پاکی واخلاص را درجامعه بگسترانند وهمه مان تلاش کنیم آرمانهای امام وشهداء ورهبر حکیم وفرزانه مان را تحقق ببخشیم وباتلاش وکوششمان، زمینه رابرای حاکمیت انسان کامل،ولی الله الاعظم آماده سازیم.

من امیدوارم هم استانیهای عزیزمان، صحیح وسالم باشندو انشاالله مابتوانیم پرتلاش وباهمه ی توان،استانمان رابسازیم وآباد گردانیم. مسئولین نیز به زیرساختها توجه داشته باشند، به ویژه به جوانان وبه بخش تولید توجه ویژه بشود.

همچنین درزمینه ی اشتغال تلاش نمایند تاانشاالله دغدغه ی اشتغال جوانان دراین استان پهناور وفرهنگی وجود نداشته باشد.

نه تنها دغدغهی تولیدواشتغال نداشته باشیم،بلکه انشاالله به جایی برسیم که بتوانیم به سایر نقاط کشور اسلامی وپهناور خود مان نیز کمک کنیم.

امیدواریم همانگونه که مردم ما نشان دادند درابعاد گوناگون همیشه پیشتاز هستند،دراین عرصه نیز پیشگام باشند.

باآرزوی سلامتی،موفقیت وشادابی برای همه ی افراد جامعه ی اسلامی مان وبه ویژه مردم خوب وولایتمداراستان عزیزمان

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته