رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

پوشش رسانه ای همایش خیرین سلامت شهرستان سربیشه - نمایش محتوای خبر

 

 

پوشش رسانه ای همایش خیرین سلامت شهرستان سربیشه

پوشش رسانه ای همایش خیرین سلامت شهرستان سربیشه  در دانشگاه علوم پزشکی (سالن شهید دکتر رحیمی)