رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

پوشش رادیویی همایش ملی دوسالانه آسیب های اجتماعی - نمایش محتوای خبر

 

 

پوشش رادیویی همایش ملی دوسالانه آسیب های اجتماعی

alt

 

اولین همایش ملی دوسالانه آسیب های اجتماعی به همت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی به

مدت 2 روز در شهر بیرجند برگزار گردید. سخنرانی های این همایش بطور کامل توسط صدای

خراسان جنوبی پوشش داده شد و گزارشگران رادیو بطور مستقیم از محل برگزاری همایش گزارش

دادند. همچنین سخنرانی های همایش به منظور پخش از شبکه های استانی در اختیار اداره کل

صدای استانها قرار گرفت .

 

 alt 

 

تهیه کننده : محمد حسین برهانی

گزارشگر : احمد حسینی مقدم –الهام خزائلی

صدا برداران: فاطمه برهانی –علی باقری نژاد

 

بازگشت