رونق تولید ملی | شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

پل آب بر بشرویه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پل آب بر بشرویه

تأمین آب و مدیریت مصرف آن از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ به همین خاطر مهندسان و معماران اهل ساسانی، سازه های آبی بسیاری ساخته اند. این موضوع در جنوب خراسان و در حاشیه کویر، بیش از پیش و بیش از سایر مناطق اهمیت دارد. عملکرد این پل های آب بر انتقال آب از یک سو به سوی دیگر رود خانه و یا دره های عمیق بود. انتقال آب از کف رودخانه به زمین های مناسب و نیازمند آب که قابل کشت بودند و در دو طرف رودخانه قرار داشتند، از عملکرد این پلهای آب بر است. پل آب بر فتح آباد بشرویه، از جمله همین سازه های مهندسی دوران معاصر است. پل آب بر یا ترناو، پدیده ای بود که به وسیله آن، آب را از کف رودخانه به سطح صاف در کنار رودخانه منتقل می کردند. این بخش از سازه های عهد باستانی ایران گذشته، از ارزشهای معماری خراسان، نشان دهنده اهمیت و ارزشی است که ایرانیان برای آب قائل بودند. جایگاه حیاتی آب، مهندسان و اندیشمندان ایرانی را وادار کرده است تا به عالی ترین شکل از فن بهره برداری و مصرف درست آب بهرمند شوند. هر سازه ای که از آن روزگار به جای مانده است و یا هر آب بر و قنات و کانالی که برای بهره برداری درست تر از آب به یادگار برای ما باقی است، این نکته را یاد آور می شود که مردم پر تلاش ما چگونه در این نقطه از فلات ایران توانسته اند بر قهر طبیعت غلبه کنند و در سرزمینهای خشک و کم باران، حضور خود را زنده و پویا حفظ نمایند. این پل آب بر یا ترناو هم مثل بقیه بناهای دوره سلجوقی، بسیار زیبا ساخته شد. تفاوت این پل با پل آب بر دوره ساسانی در این است که در جوف پل، یک معبری برای حرکت پیاده هم احداث شده است که امکان عبور شخص پیاده را هم به دو سوی رودخانه فراهم می کرد.