سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

پلمب ۴ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان زیرکوه - نمایش محتوای خبر

 

 

پلمب ۴ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان زیرکوه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی ، مدیر امور منابع آب شهرستان‌های قاین و زیرکوه گفت: این چاه‌ها در محدوده پلمپ ۴ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان زیرکوهمطالعاتی اسفدن و در بخش زهان شهرستان زیرکوه قرار دارد که پر و مسلوب المنفعه شد.
محمدعلی شهابی با بیان اینکه یکی از اهداف و وظایف شرکت آب منطقه‌ای ، اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب و حفاظت از منابع آب زیرزمینی است ، افزود: ۳ حلقه از این چاه‌ها برابر با ضوابط قضایی با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان‌های قاین و زیرکوه و نیروی انتظامی و یک حلقه به صورت داوطلبانه در حضور نمایندگان فنی امور منابع آب پر و مسلوب المنفعه شد.