جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

پرداخت 37 میلیارد و 700 میلیون ریال غرامت به کشاورزان استان - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت 37 میلیارد و 700 میلیون ریال غرامت به کشاورزان استان

به کشاورزان استان مبلغ 37 میلیارد و 700 میلیون ریال غرامت پرداخت شد.

37 میلیارد و 700 میلیون ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده خراسان جنوبی پرداخت شد.

غنچه ، مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 34 میلیارد ریال از این غرامت به 7 هزار و 800 باغدار و 3 میلیارد و 700 میلیون ریال به خسارت دیدگان بخش زراعی استان پرداخت شد.

آقای غنچه افزود: این مقدار غرامت به باغداران محصولات پسته، زرشک، عناب و بادام و کشاورزان گندم کار و جوکار که از باران بی موقع، طوفان، تگرگ، سرما و یخبندان امسال خسارت دیده بودند پرداخت شد.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امسال 16 هزار و 542 باغدار و زارع خراسان جنوبی، 11 هزار هکتار از باغات و 19 هزار و 387 هکتار از زمین های گندم و جو خود را بیمه کردند.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی