جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

پرداخت 16 میلیارد ریال اعتبار ملی به بیمارستان رازی بیرجند - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت 16 میلیارد ریال اعتبار ملی به بیمارستان رازی بیرجند

16 میلیارد ریال اعتبار ملی به بیمارستان رازی بیرجند پرداخت شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 16 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات چهارگانه به بیمارستان رازی بیرجند پرداخت کرد.

سید مرتضی وجدان، دبیر کمیته تجهیز و راه اندازی بیمارستان رازی بیرجند گفت: این اعتبار را معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، برای خرید تجهیزات چهارگانه امحای زباله، رختشورخانه، استریلیزاسیون و اکسیژن ساز به بیمارستان رازی بیرجند پرداخت کرد.

سید مرتضی وجدان افزود: برای خرید کامل تجهیزات چهارگانه ذکرشده، 4 میلیارد تومان دیگر نیاز است.

قرار است بیمارستان رازی بیرجند تا پایان امسال به بهره برداری برسد و هزینه کامل تجهیزات آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی