رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

پرداخت 14 میلیارد تومان غرامت سرمازدگی به کشاورزان - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت 14 میلیارد تومان غرامت سرمازدگی به کشاورزان

بیش از 24  هزار هکتار از زمین های زراعی  و باغی  استان پارسال بر اثر سرما خسارت دیدند که برای آنها حدود 14 میلیارد تومان غرامت پرداخت شد .

به گفته مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان کشاورزان و دامداران پارسال 22 هزار هکتار از اراضی زراعی ، 8 هزار و 700 هکتار از باغ ها ، 400 هزار راس دام سبک و سنگین و 13 میلیون قطعه طیور خود را بیمه کردند .

حدود 14 میلیارد تومان غرامت پرداخت به کشاورزان بوده که در استان پرداخت شد که به 27 هزار راس دام از 400 هزار دام موجود در استان تلف شدند غرامت پرداخت شده و یک میلیون قطعه طیور تلف شدند .

غنچه با بیان اینکه میزان پرداختی غرامت پارسال در مقایسه با سال 1390  ، 7 درصد افزایش داشته ، افزود :  از کل 154 نوع بیمه ای که صندوق بیمه کشاورزی تحت پوشش دارد در استان خراسان جنوبی 44 محصول قابلیت بیمه پذیری دارند.

گندم ، جو ، زعفران ، زردآلو ، بادام ، انار ، زرشک و عناب از جمله محصولات  کشاورزی است که بیمه شدند .کشاورزان و دامداران با مراجعه به دفاترخدمات بیمه ای می توانند برای  بیمه محصولات خود اقدام کنند.