جهش تولید | دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹

پرداخت 108 میلیون تومان به صندوقهای خرد زنان عشایری از آغاز امسال - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت 108 میلیون تومان به صندوقهای خرد زنان عشایری از آغاز امسال

108 میلیون تومان به صندوقهای خرد زنان عشایری از آغاز امسال پرداخت شد.

این کمک ها برای تشویق عشایر، روستائیان و افزایش درآمدزایی این افراد پرداخت شده است.

غلامرضا قوسی، مدیر کل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: با توجه به محدودیت منابع، به هر صندوق 3 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شد.

هم اکنون 36 صندوق خرد زنان عشایر در خراسان جنوبی فعال است که بیش از هزار و 100 نفر در آن عضوند که راه اندازی آنها به دلیل وجود خشکسالی، نبود توجیه اقتصادی دامداری سنتی و نقش مهم زنان عشایر در اقتصاد خانواده است.

غلامرضا قوسی توانمند سازی، ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی زنان و تجمیع پس انداز خانوارهای عشایری برای تأمین مالی را از اهداف صندوق های خرد زنان اعلام کرد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی