سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

پرداخت ۳۵میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان بازنشسته - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت ۳۵میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان بازنشسته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این پاداش به مبلغ ۳۴میلیارد و ۹۹۸میلیون تومان، به حساب 720بازنشسته پرداخت 35 میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان بازنشستهبابت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره سال97 در هفته اول مهر  واریز شده است.
واقعی افزود: با این پرداخت، معوقات بازنشستگان خراسان جنوبی برای سال97 در این بخش تسویه شد.