جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

پرداخت یک میلیارد تومان برای ساخت 3 بخش اورژانس - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت یک میلیارد تومان برای ساخت 3 بخش اورژانس

یک میلیارد تومان برای ساخت 3 بخش اورژانس پرداخت شد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک میلیارد تومان برای ساخت اورژانس بیمارستانهای فردوس، نهبندان و بشرویه پرداخت کرد.

دلخروشان، مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی گفت: 500 میلیون تومان از این اعتبار برای ساخت اورژانس بیمارستان فردوس، 300 میلیون تومان برای ساخت اورژانس نهبندان و 200 میلیون تومان برای ساخت اورژانس بشرویه هزینه می شود.

مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان جنوبی افزود: اورژانس بیمارستان های فردوس، نهبندان و بشرویه در مرحله اجرای فنداسیون است .

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی