رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

پرداخت مطالبات پیمانکاران راههای استان تا یک یا دو ماه آینده - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت مطالبات پیمانکاران راههای استان تا یک یا دو ماه آینده

استاندار خراسان جنوبی با مسئولان اجرایی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان بیرجند دیدار کرد.


مطالبات پیمانکاران راههای استان تا یک یا دو ماه آینده پرداخت می شود.

پرویزی، استاندار خراسان جنوبی در دیدار با مسئولان اجرایی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان بیرجند گفت: امسال توزیع و اولویت بندی اعتبارات شهرستانها بر عهده مدیران شهرستانی است که پیش از این بر عهده مدیران استانی بود.

استاندار خطاب به اعضای شوراها گفت: شوراها باید در چهارچوب قوانین عمل کنند.

وی گفت: شوراها باید سالی دو بار به مردم گزارش مالی شهرداری ها را بدهند.

استاندار گفت: شورا حق ندارد به دستگاهی زمین رایگان بدهد یا از مردم عوارض بگیرد و جای دیگری هزینه کند.

پرویزی در ادامه به اعضای شوراها توصیه کرد جلو ساخت و سازهای غیر مجاز را بگیرند.                                 

در این نشست نمایندگان دهیاران هم خواستار ایجاد اشتغال غیر از کشاورزی برای روستائیان شدند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی