جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

پرداخت حدود 7 میلیارد ریال خسارت به زرشک کاران خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت حدود 7 میلیارد ریال خسارت به زرشک کاران خراسان جنوبی

6 میلیارد و 810 میلیون و 795 هزار ریال غرامت امسال به 2 هزار و 220 زرشک کار خراسان جنوبی پرداخت شد.

رییس صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی گفت : بیشترین میزان خسارت ها  به دلیل سرمازدگی در فروردین و گرمازدگی تابستان امسال به این کشاورزان پرداخت شده است.

آقای غنچه افزود: افت شدید دما به کمتر از  صفر درجه در 13 و 14 فروردین ماه امسال که همزمان با گلدهی باغات زرشک بود موجب کاهش عملکرد در باغات زرشک استان شد..

رییس صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی افزود: گرمای تابستان امسال نیزکه همزمان با مرحله تشکیل و رسیدن میوه بود ،موجب ریزش و چروکیدگی محصول زرشک و در پی آن افت عملکرد محصول شد.

هم اکنون هزار و 326 هکتار از باغات زرشک خراسان جنوبی زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار دارند .

باغات زرشک در برابر حوادث خطرات سرما و یخبندان ، گرما و باد گرم ، تگرگ ، سیل ، طوفان و زلزله بیمه می شوند .

98 درصد محصول زرشک کشور در خراسان جنوبی تولید می شود.