جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

پرداخت حدود 16 و نیم میلیارد ریال خسارت به پسته کاران خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت حدود 16 و نیم میلیارد ریال خسارت به پسته کاران خراسان جنوبی

16 میلیارد و 416 میلیون ریال خسارت از ابتدای سال به پسته کاران خراسان جنوبی پرداخت شد.

مسئول صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی گفت:این میزان خسارت به هزار و 800 پسته کار  پرداخت شده که  بیشترین غرامت مربوط به پسته کاران شهرستان قاین به میزان 6 میلیارد ریال است .

آقای غنچه سرمای بهاره ، باران های بی موقع در زمان تلقیح ، تگرگ ، گرمای تابستانه و طوفان را از عواملی دانست که امسال منجر به خسارت به درختان پسته شد.

وی گفت:کاهش دمای زیر صفر در 13 و 14 فرودین ماه امسال موجب از بین رفتن گلها در زمان گرده افشانی و بیشترین خسارت به باغات پسته در خراسان جنوبی شد.

سالانه 2 هزار و 600 هکتار باغ پسته بارور در خراسان جنوبی زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار می گیرند.