رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

پرداخت حدود 10 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت حدود 10 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد حدود 10 میلیارد ریال پرداخت شد.

بخشش شاکیان ، 3 زندانی جرائم غیر عمد خراسان جنوبی را آزاد کرد .

خویی ، معاون قائم مقام ستاد دیه خراسان جنوبی گفت : 2 نفر از این زندانیان برای پرداخت مهریه و یک نفر برای پرداخت دیه حوادث رانندگی ، در حبس به سر می بردند که 9 میلیارد و 700 میلیون ریال جریمه داشتند .

آقای خویی با بیان اینکه 7 میلیارد و 570 میلیون ریال از این جریمه ها را شاکیان بخشیدند افزود : همچنین یک میلیارد و 520 میلیون ریال از باقیمانده جریمه ها را بیمه و 130 میلیون ریال را دولت پرداخت کرد .

وی گفت : 480 میلیون ریال از جریمه های این زندانیان هم در قالب تسهیلات بانکی برای آزادی شان پرداخت شد .

معاون قائم مقام ستاد دیه خراسان جنوبی گفت : در دو ماه گذشته 13 زندانی جرائم غیر عمد خراسان جنوبی که 11 میلیارد و 985 میلیون ریال بدهی داشتند با گذشت شاکیان ، کمک خیران ، تسهیلات بانکی ، کمک دولت و تسهیلات بانکی آزاد شدند .

هم اکنون 117 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای خراسان جنوبی دوران حبس خود را سپری می کنند .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی