رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

پذیرش 76 مقاله در همایش بین المللی تهویه مطبوع - نمایش محتوای خبر

 

 

پذیرش 76 مقاله در همایش بین المللی تهویه مطبوع

76 مقاله در همایش بین المللی تهویه مطبوع پذیرفته شد.

105 مقاله به دومین همایش بین المللی تهویه مطبوع، تاسیسات حرارتی و برودتی در دانشگاه بیرجند ارسال شد که از این تعداد 76 مقاله برای ارائه پذیرفته شد .

سیدعلیرضا ذوالفقاری، دبیر همایش بین المللی تهویه مطبوع گفت: از این تعداد 56 مقاله پژوهشی و 20 مقاله صنعتی است.

سیدعلیرضا ذوالفقاری با بیان اینکه مقاله های ارسال شده از 30 دانشگاه کشوراست گفت: پیش بینی می شود در این همایش 300 نفر شرکت کنند.

دبیر همایش بین المللی تهویه مطبوع افزایش دانش و مهارت مرتبط با انرژی و ساختمان، نزدیکتر شدن ارتباط میان صنعت و دانشگاه در حوزه تاسیسات و تهویه مطبوع و آشنایی با تکنولوژی های نوین و تکنولوژیهای روز در حوزه تاسیسات را از اهداف این همایش عنوان کرد.

این کنفرانس روزهای ششم و هفتم مهر در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی