جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

پایش بیماری مشمشه در شهرستان فردوس - نمایش محتوای خبر

 

 

پایش بیماری مشمشه در شهرستان فردوس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فردوس با اشاره به اینکه مشمشه نوعی بیماری پایش بیماری مشمشه در شهرستان فردوسنادر و بالقوه کشنده باکتریایی است که از تک سمی‌های آلوده به انسان منتقل می‌شود افزود: برای مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، کارشناسان دامپزشکی این شهرستان آزمایش مشمشه در جمعیت اسب متمرکز فردوس را انجام دادند.
دکتر ذوالفقاری افزود: این بیماری خطرناک با درگیر کردن دستگاه تنفس در انسان می‌تواند موجب مرگ شود که به همین دلیل هر ساله ادارات دامپزشکی آزمایش مشمشه جمعیت تک سمی که ناقل و مخزن بیماری هستند را انجام داده و چنانچه مورد مثبتی مشاهده شود نسبت به معدوم سازی دام اقدام می‌کنند.
وی گفت: عامل این بیماری به‌ سهولت با نور، حرارت و ضدعفونی کننده‌های معمولی از بین می‌رود و در محیط آلوده بیش از شش هفته باقی نمی‌ماند.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فردوس با بیان اینکه حیواناتی که تغذیه نامناسبی دارند و یا در محیط‌های نامطلوب نگهداری می‌شوند از حساسیت بیشتری برخوردارند افزود: هیچ نوع واکسن موثری برای پیشگیری از بیمـاری به بازار عرضه نشده، بنابراین مهمترین راه کنترل و ریشه کنی این بیماری آزمایش، شناسایی و حذف حیوانات آلوده است.