رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

پاسخگویی مدیرکل صدا و سیمای استان در واحد مرکز الکترونیکی ارتباط مردم و دولت - نمایش محتوای خبر

 

 

پاسخگویی مدیرکل صدا و سیمای استان در واحد مرکز الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

Loading the player...

 

پاسخگویی مدیرکل صدا و سیمای استان در واحد مرکز الکترونیکی ارتباط مردم و دولت

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی