رونق تولید ملی | جمعه، ۱ آذر ۱۳۹۸

ویژه برنامه رویداد های ورزشی - نمایش محتوای خبر

 

 

ویژه برنامه رویداد های ورزشی

ویژه برنامه رویداد های ورزشی
گزارش از وضعیت تیم کاراته  استان خراسان جنوبی قهرمانی کشوری سبک های کنترلی کاراته
تهیه کننده و گزارشگر :عارف عابدینی
تصویربردار :حسين شریفی نیا