رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

ویزیت رایگان حدود 4 هزار بیمار در بیمارستان صحرایی منطقه محروم زنوغان - نمایش محتوای خبر

 

 

ویزیت رایگان حدود 4 هزار بیمار در بیمارستان صحرایی منطقه محروم زنوغان