جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس

Loading the player...

 

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی است.

این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات فعال شده است.

در این کمیسون به امور مالی مجلس و آمار و خدمات عمومی فنی و نیز نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی و نحوه هزینه کرد آنها رسیدگی می شود.

از دیگر وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رسیدگی به عملکرد بودجه سالانه مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت چاپ و تفریق بین نمایندگان است.

این کمیسیون بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیا منقول و غیر منقول مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش سالانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان را نیز بر عهده دارد.