جهش تولید | چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹

ورود دوچرخه سوار جانباز به شهرستان نهبندان - نمایش محتوای خبر

 

 

ورود دوچرخه سوار جانباز به شهرستان نهبندان

alt

دوچرخه سوار جانبازی که سفر خود را ۲۵ اردیبهشت ماه از مشهد مقدس آغاز کرده بود ، پس از 700 کیلومتر رکاب زدن دیروز وارد شهرستان نهبندان شد.

سید مسعود طباطبایی جانباز 65 درصد که سفر خود را به مناسبت آزاد سازی خرمشهر با پیام عشق ، صلح وعدالت برای زندگی آغا ز کرده به سمت چابهار می کند تا سفرش را در کنار خلیج فارس به پایان رساند.

منبع: معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی