سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

واکسیناسیون حدود 5 هزار کودک زیر پنج سال علیه بیماری فلج اطفال - نمایش محتوای خبر

 

 

واکسیناسیون حدود 5 هزار کودک زیر پنج سال علیه بیماری فلج اطفال

مدیرگروه تخصصی مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : در نوبت اول اجرای این طرح که از دیروز آغاز شده تاکنون 4 هزارو 810 کودک ایرانی و 133 کودک غیرایرانی واکسینه شده اند.

شایسته افزود: این واکسیناسیون در بازدید از  13 هزار و 19 خانوار انجام شده است.

وی جمعیت زیر پوشش این طرح را 23 هزار کودک زیر 5 سال اعلام کرد و گفت: در نوبت اول واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در بازده زمانی 21 تا 25 دی ماه  امسال کلیه متولدان 21 دی ماه 87 تا 25 دی ماه 992 واکسینه می شوند.

46 تیم شهری، 141 خانه بهداشت، 70 تیم سیار، 255 بهورز و 261 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال را برعهده دارند.

همچنین 12 تیم شهری و 12 بهورز نیز واکسیناسیون کودکان اتباع بیگانه را انجام می دهند.