جهش تولید | شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

هوای شهر بیرجند استاندارد است - نمایش محتوای خبر

 

 

هوای شهر بیرجند استاندارد است

به گفته کارشناسان هوای شهر بیرجند استاندارد است

رضائی رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند و مجری طرح پژوهشی بررسی نتایج و داده های حاصل از ایستگاه شماره یک سنجش آلودگی هوای شهر بیرجند گفت : با توجه به راه اندازی ایستگاه سنجش آلاینده های هوای شهر بیرجند دراداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ، برای اولین بار در استان داده های یکساله ایستگاه به صورت روزانه ، ماهیانه و میانگین سالیانه مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت و ارزیابی شد

رضائی با بیان اینکه در این تحقیق ، ساعاتی از شبانه روز در ماههای مختلف سال که آلاینده های هوای شهر بیرجند افزایش داشته مورد شناسایی و بررسی ویژه قرار گرفته افزود : این میزان آلاینده ها با مقادیر استاندارد ارزیابی کیفیت هوا مورد مقایسه واقع شد که  علیرغم وجود اختلاف در میزان آلاینده های هوای شهر بیرجند در برخی از ساعات و دربعضی  از روزها و ماهها خوشبختانه غلظت آلاینده ها از حد استاندارد تجاوز نداشته  و هوای شهر بیرجند در هیچ کدام از ساعات شبانه روز آلوده نبوده است

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند اظهار داشت : این طرح با حمایت مالی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در شهر بیرجند انجام شده است