جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

همکاری اصناف نهبندان در طرح فاصله گذاری اجتماعی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

همکاری اصناف نهبندان در طرح فاصله گذاری اجتماعی

دانلود

هرچند تعطیلی اصناف و همکاری مردم به تحقق شعار درخانه ماندن کمک کرده اما تامین مایحتاج زندگی هم دغدغه صاحبان مشاغل است که باید مورد توجه قرار گیرد.