جهش تولید | چهارشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۹

همت بی وقفه بسیجیان برای مهار کرونا در طبس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

همت بی وقفه بسیجیان برای مهار کرونا در طبس

دانلود

پایگاههای بسیج شهرستان طبس جلوه ای دیگر از خدمت خودجوش بسیجیان را در تولید دستکش ، ضدعفونی معابر و توزیع بسته های غذایی به نمایش گذاشته است.