جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

همایش دانشجویی منابع طبیعی - نمایش محتوای خبر

 

 

همایش دانشجویی منابع طبیعی

به مناسبت پنجمین روزازهفته منابع طبیعی با عنوان منابع طبیعی اموزش و پژوهش امروز همایش دانشجویی  در دانشکده کشاورزی بیرجند برگزار شد .

هادربادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت : حفظ مراتع عامل اصلی توسعه در بسیاری ازکشورهاست بنابراین با  توجه بیشتر به مراتع در استان می توان شرایط را برای استفاده بیشتر از فرصت ها فراهم کرد.