رونق تولید ملی | جمعه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

نوغان داری، صنعت مورد توجه تولیدکنندگان بخش کشاورزی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نوغان داری، صنعت مورد توجه تولیدکنندگان بخش کشاورزی

دانلود

نوغانداری صنعتی درآمدزا و سودآور که سبب اشتغال و بهبود معیشت مردم در مناطق شهری و روستایی فردوس شده است.