جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

نهبندان ، پر باران‌ترین شهرستان در شبانه روز گذشته - نمایش محتوای خبر

 

 

نهبندان ، پر باران‌ترین شهرستان در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی ، رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی‌های جوی استان گفت: در شبانه روز نهبندان، پر باران‌ترین شهرستان در شبانه روز گذشتهگذشته ، بیشترین بارندگی با ۲۵ میلیمتر مربوط به حیدرآباد نهبندان و پس از آن اسفزار سربیشه با ۱۷ میلیمتر بود.
آقای نخعی افزود: همچنین در این مدت ، در خضری ۱۶ میلیمتر ،  ماهمیران خوسف ۱۵ ، شهر نهبندان ۱۳ ، قدمگاه نهبندان و معصوم آباد ۱۱ ، محمد شهر و فتح آباد فردوس ۹ ، جنوب بیرجند ۸ ، سرو طبس و فردوس ۷ ، قاین و بیرجند ۶ ، گزیک و خلف ۵ ، ارسک(به ضم الف وراء) و مود ۳  و بشرویه و سربیشه یک میلیمتر باران بارید.