جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

نهال کاری4 هزار و 281 هکتار از اراضی بیابانی استان - نمایش محتوای خبر

 

 

نهال کاری4 هزار و 281 هکتار از اراضی بیابانی استان

4 هزار و 281 هکتار از اراضی بیابانی استان نهال کاری شد .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گفت : امسال 38 میلیارد و 946 میلیون ریال اعتبار برای طرح های بیابانزدایی استان  مصوب شده که از این میزان 21 میلیارد و 774 میلیون ریال برای نهالکاری هزینه شده است .

شریفی گفت : همچنین از آغاز امسال تاکنون برای مبارزه با بیابانزایی 46 کیلومتر بادشکن زنده در حاشیه مزارع ایجاد شده است .

خراسان جنوبی با حدود 13 میلیون هکتار اراضی بیابانی و مراتع کم تراکم بیابانی دومین استان بیابانی کشور است .