سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

نمایش پدری برای همه - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش پدری برای همه

 

حاج فتاح ، تاجری قالی فروش است که همسری به نام مهری و پسری به نام بهرام دارد که کمی ناز پرورده است و همیشه از جانب مادرش حمایت می شود. روزی شمسی، دوست و همسایه مهری به خانه ی او می آید و خبر می دهد که حاج فتاح را با زنی در کوچه پس کوچه های بازار دیده است. شب که حاج فتاح به خانه می آید مهری ماجرا را به او می گوید و او را متهم می کند که پنهانی همسری اختیار کرده است.حاج فتاح انکار می کند و مهری قبول نمی کند و همراه پسر جوانش بهرام قصد ترک خانه به حالت قهر را دارند.حاج فتاح از این موضوع بسیار ناراحت می شود و سکته ی قلبی می کند و می میرد.در روز مرگ حاج فتاح عده ی زیادی از افراد فقیر به خانه ی او می آیند و برای کمک به برگزاری مراسم ختم اعلام آمادگی می کنند. در بین آنان شمسی زنی را که حاج فتاح را با او دیده می شناسد و به مهری نشان می دهد.مهری .....

 

تهیه کننده :  سکینه پیرامی

نویسنده:  منصوره عسگری دشت بیاض

بازیگران : مهدی حقگو ، سمیه محسنی نیک ، فرشته بهمن زاده ، مسعود حسنی ، زهرا کاووسی ، مهدی صالحی بیک