سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

نمایش ریشه در سنگ - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش ریشه در سنگ

 

ریشه در سنگ ماجرایی در مورد کشف حجاب است. ماجرا در روستایی نزدیک بیرجند اتفاق می افتد. ماجرا در خصوص سید مرتضی مرد مومن و مورد اعتماد روستایی است که با همسر خود در روستا زندگی می کند. قرار است مراسم جشنی از طرف حکومت رضاخان در روستا برگزار شود که کدخدا نیز برای برگزاری جشن همکاری می کند و قرار است کشف حجاب در روستا صورت گیرد. اما این مراسم با مخالفت سید مرتضی مواجه می شود که باعث دستگیری او می شود...

تهیه کننده:  سکینه پیرامی

نویسنده:  منصوره عسگری

بازیگران :علی جعفری جم، زهرا کاووسی، احمد حسینی مقدم، فردین مقدوری، سمیه محسنی نیک، مهدی عباس زاده، مجتبی عربی