جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

نمایش رنج و امید - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایش رنج و امید

 

راننده تاکسی در حین رانندگی پدر خانواده ای را زیر می گیرد و می کشد. خانواده ی مقتول شکایت می کنند و راننده برای گرفتن رضایت شاکیان پرورنده اش به در خانه ی مقتول می رود. راننده آنجا متوجه می شود پسر جوان مقتول ، امید  با مادرش اختلاف دارد و می بیند که امید به حالت قهر از خانه خارج شد. او امید را تا پارک محله تعقیب می کند. در پارک محله امید را به صحبت می گیرد. راننده تاکسی از میان صحبتهای امید متوجه می شود که او از مادرش دلخور است زیرا که احساس می کند مادرش از مرگ پدرش خوشحال است! چرا که از مادرش شنیده که به فامیل می گفته؛ شوهرش راحت شده است.امید به راننده  می گوید  که پدرش مرد علیلی بوده و بیماری قلبی داشته و مادرش حق ندارد از خون او بگذرد.

پسر جوان این را هم دال بر بی مهری مادرش به پدرش می داند. راننده تاکسی خود را معرفی نمی کند و به دست او سیگاری می دهد تا به زعم خود او را آرام کند.آنان مشغول صحبتند که همسر مقتول(مادر امید) سر می رسد و از سیگار دست پسرش عصبانی می شود و به پسرش می گوید که با قاتل پدرت سیگار می کشی؟امید عصبانی می شود وبه مرد حمله می کند و اورا زخمی می کند. پلیس مداخله می کند و در پاسگاه راننده تاکسی رضایت می دهد. مادر امید باز هم از پسرش می خواهد که به خاطر این بزرگواری راننده از دیه ی پدرش بگذرد اما امید عصبانی می شود و نمی پذیرد. روز بعد راننده تاکسی به در خانه ی آنها می آید و درصدد گرفتن رضایت است.امید نمی پذیرد و باز هم مادرش را به بی مهری نسبت به پدرش متهم می کند. مادر طاقت نمی آورد و به پسرش اعتراف می کند که پدرش بیمار قلبی ........

تهیه کننده:  سارا مختاری

نویسنده:  منصوره عسگری دشت بیاض

بازیگران :زهرا کاووسی ، احمد حسینی مقدم ،فردین مقدوری ، محمد وفایی فرد