رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

نمایشگاه بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایشگاه بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

حضور صداوسیمای سیمای خراسان جنوبی درنمایشگاه بیست و یکمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلوزیونی مراکز استان ها

منبع: روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی