رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

نمایشگاه بزرگ " مقاومت رمز پیروزی " - بشرویه - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایشگاه بزرگ " مقاومت رمز پیروزی " - بشرویه

 

نمایشگاه بزرگ " مقاومت رمز پیروزی " - بشرویه

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی