جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

نقش تأثیر گذار رسانه ملی در ارتقاء امنیت اجتماعی - نمایش محتوای خبر

 

 

نقش تأثیر گذار رسانه ملی در ارتقاء امنیت اجتماعی

نشست مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی با مدیرکل زندانهای استان

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی در نشست امروز با آقای هاشمی مدیرکل زندانهای استان بر نقش تأثیر گذار رسانه ملی در ارتقاء امنیت اجتماعی اشاره کرد.

منبع: روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی