جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

نصب پارچه تخلف بر سر در خواروبارفروشی - نمایش محتوای خبر

 

 

نصب پارچه تخلف بر سر در خواروبارفروشی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: با ارسال گزارش از سوی اداره صمت نصب پارچه تخلف بر سر درب خواروبارفروشیشهرستان بیرجند مبنی بر اینکه یک واحد صنفی خواروبار فروشی اقدام به عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته کرده در نتیجه پرونده‌ای در شعبه چهارم اداره کل تعزیرات حکومتی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.
محمد حسین اشرفی افزود: پس از محرز شدن تخلف و با توجه به سوابق متعدد متهم، شعبه حکم به نصب پارچه بر سر در محل کسب به مدت دو هفته و پرداخت مبلغ ۸ میلیون و ۷۹۶ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد که رای صادره توسط شعبه اجرای احکام اداره کل با حضور نماینده گان اتحادیه مربوطه و پلیس اماکن اجرایی شد.