رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

نشست و هم اندیشی معاون اجتماعی سپاه انصارالرضا علیه السلام استان خراسان جنوبی با مهندس آینه دار مدیر کل، معاونین و مدیران رسانه ملی شبکه خاوران با محوریت بررسی آسیب های اجتماعی... - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست و هم اندیشی معاون اجتماعی سپاه انصارالرضا علیه السلام استان خراسان جنوبی با مهندس آینه دار مدیر کل، معاونین و مدیران رسانه ملی شبکه خاوران با محوریت بررسی آسیب های اجتماعی...

نشست و هم اندیشی معاون اجتماعی سپاه انصارالرضا علیه السلام استان خراسان جنوبی با مهندس آینه دار مدیر کل، معاونین و مدیران رسانه ملی شبکه خاوران با محوریت بررسی آسیب های اجتماعی...