رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

نحوه ورود گیتی خامنه به اجرا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نحوه ورود گیتی خامنه به اجرا

Loading the player...

 

خانم «گیتی خامنه» در مورد نحوه ورودش به دنیای اجرا می گوید: «مدرسه ای که می رفتم در محله ای بود که ما در آن زندگی می کردیم و مادرم همیشه از مقابل آن عبور می کرد.

یک روز مادرم به من گفت: مدرسه شما چه خبره؟ چند روزه خیلی شلوغه.

من گفتم نمیدانم و مادرم گفت: یعنی تو کنجکاو نشدی ببینی چه خبره؟.

من هم برای اینکه بتوانم پاسخ مادرم را بدهم رفتم و دیدم آقای محمدزاده آنجاست و افرادی هم دور ایشان است.

رفتم گفتم: سلام چی کار میکنین؟ گفتند: ما گوینده انتخاب میکردیم و کارمان دیگر تمام شده است.

من هم چون میتوانستم جواب مادرم را بدهم خداحافظی کردم. وقتی خواستم بروم گفتن بیا چند جمله صحبت کن و منم چند جمله صحبت کردم. بعد هم یه چیزایی نوشتن و برگه هایی دادن و از دوستانم خواستند برای من کتاب بیاورند و جملاتی را علامت زدن و من هم اجرا کردم.

و به این ترتیب توانستم از بین افراد زیادی که امتحان داده بودند، قبول شوم.