جهش تولید | شنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

نام نویسی از جوانان مستعد فوتبال - نمایش محتوای خبر

 

 

نام نویسی از جوانان مستعد فوتبال

تست  انتخابی شناسایی بازیکنان نخبه رده سنی جواناندر سه منطقه استان برگزار می شود.

برات زاده رییس هیات فوتبال استان گفت: نام نویسی از فوتبالیست ها تا 19 دیماه در هیاتهای شهرستان ها انجام می شود. وی افزود افراد انتخاب شده از سوی هیات فوتبال شهرستان ها به اردوی استانی دعوت می شوند.