جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

نامنویسی 18 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی و 4 داوطلب مجلس خبرگان رهبری - نمایش محتوای خبر

 

 

نامنویسی 18 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی و 4 داوطلب مجلس خبرگان رهبری

18 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی و 4 داوطلب مجلس خبرگان رهبری نامنویسی کردند.

 18 داوطلب مجلس شورای اسلامی در پنجمین روز از نام نویسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان جنوبی ثبت نام کردند .

با نام نویسی این تعداد ، افراد داوطلب در خراسان جنوبی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به 46 نفر رسید .  

همچنین 4 داوطلب مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی نام نویسی کردند .

با نامنویسی این افراد ، تعداد داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در خراسان جنوبی به 7 نفر رسید .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی