جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

مهم ترین سیاست گذاریهای امسال حوزه بهداشت و درمان ، توجه ویژه به خدمات دندانپزشکی ، توسعه اورژانس و اتاق های عمل - نمایش محتوای خبر

 

 

مهم ترین سیاست گذاریهای امسال حوزه بهداشت و درمان ، توجه ویژه به خدمات دندانپزشکی ، توسعه اورژانس و اتاق های عمل

Loading the player...