جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

ممنوعیت نسخه پیچی و فروش دارو بدون حضور دامپزشکی - نمایش محتوای خبر

 

 

ممنوعیت نسخه پیچی و فروش دارو بدون حضور دامپزشکی

رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان گفت: دامپزشکی به منظور حفظ و صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از بروز مشکلات و مخاطرات عرضه دارو خارج از چرخه نظارت مصمم است تا این مشکل را با همکاری همکاران بخش خصوصی مرتفع کند.

صباغ زاده افزود: با بازدید‌های دوره‌ای که انجام می‌شود ضمن بررسی کمبود‌ها و کنترل دارو‌ها اعم از مجاز و غیر مجاز، تاریخ تولید و انقضا و همچنین کنترل وجود نشانه‌ای از احتمال احتکار، اختفا و امتناع از عرضه دارو در شرایط اقتصادی فعلی، کنترل اصول نسخه پیچی در تحویل نوع و میزان دارو‌های تجویز شده و دریافت بهاء دارو، کنترل ثبت کلیه عملیات روزانه داروخانه در دفتر ثبت روزانه و همچنین کنترل تجهیزات و رعایت تعرفه‌های مصوب، مورد بررسی و بازدید قرار می‌گیرد.

وی گفت: در ۴ماه گذشته بیش از ۶۸۰مورد بازدید از داروخانه‌های دامپزشکی استان توسط کارشناسان دامپزشکی انجام شده و در این بازدید‌ها خوشبختانه شاهد کمترین تخلفات صنفی و تعزیراتی بوده ایم.

صباغ زاده افزود: با راه اندازی سامانه دارویی تا حدودی مشکلات تامین و عرضه دارو خارج چرخه حل شده که بدون همکاری همکاران بخش خصوصی و نظارت بر وارد کنندگان، تولید کنندگان و شرکت‌های پخش کشوری و استانی این مهم محقق نخواهد شد.

هم اکنون ۲۲داروخانه در سطح استان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۷واحد مشکل پروانه تاسیس و مسئول فنی داشتند که در این خصوص اولین داروخانه که در گذشته بدون حضور مستقیم دامپزشک فعالیت می‌کرد ساماندهی و پروانه تاسیس و مسئول فنی برای این مرکز در شهر خضری قاین صادر شد.