جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

ممانعت از چرای دام در مناطق سم‌ پاشی شده - نمایش محتوای خبر

 

 

ممانعت از چرای دام در مناطق سم‌ پاشی شده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، یوسفی گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر مراتع سبز، رطوبت کافی در حاشیهممانعت از چرای دام در مناطق سم‌ پاشی شده رودخانه‌های قدیمی، مسیل‌ها و دشت‌های دارای خاک نرم، وجود دارد که محیط مناسبی برای تخم‌ریزی آفت است.
مهدی یوسفی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای تأمین سم و دستگاه‌های سم‌پاش به جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.
وی گفت: به زودی کارشناسان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی از منطقه بازدید می‌ کنند که از نزدیک خسارت‌ها را ارزیابی و اعتبار مورد نیاز برای مقابله با این موضوع تعیین شود.