جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

معلم فردوسی زکات علم خود را برای فرزندان پاک بانان قرار داد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

معلم فردوسی زکات علم خود را برای فرزندان پاک بانان قرار داد

دانلود

معلم فردوسی زکات علم خود را برای فرزندان پاک بانان قرار داد

این معلم در سه ماهه تابستان برای فرزندانی که پدرانشان پاک بان هستند ، کلاس های تقویتی برگزار کرد