جهش تولید | جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۹

معرفی معلم خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری - نمایش محتوای خبر

 

 

معرفی معلم خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری

معلم خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شد.

رضایی، مدیر آموزش و پرورش قاین گفت: به دنبال تنبیه بدنی تعدادی از دانش آموزان در یکی از مدارس قاین پرونده معلم خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان ارسال شد.

رضایی افزود: از دانش آموزان و اولیاء  آنان نیز دلجویی و مدیر آموزشگاه نیز به طور موقت تعلیق شد.

وی گفت: با وجود گذشت اولیاء دانش آموزان از معلم خاطی، آموزش و پرورش قطعاً از حق و حقوق دانش آموزان کوتاه نخواهد آمد و رای نهایی این پرونده پس از بررسی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان اعلام خواهد شد.

روز چهارشنبه (6بهمن) در یکی از مدارس شهرستان قاین تعدادی از دانش آموزان مورد تنبیه شدید بدنی قرار گرفتند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی