جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

معرفی استان مهمترین اولویت توسعه گردشگری خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

معرفی استان مهمترین اولویت توسعه گردشگری خراسان جنوبی

معرفی استان مهمترین اولویت توسعه گردشگری خراسان جنوبی است.

استاندار در دیدار معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور توانمندی روستائیان و عشایر را در تولید صنایع دستی یادآور شد و گفت : با حمایت از این تولیدات می توان اشتغال پایدار در روستاها ایجاد کرد.

مکارم حسینی معاون توسعه و مدیریت سازمان میراث فرهنگی کشور گفت : استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند از جذابیت ها و ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است .

وی گفت : با فراهم کردن زیرساخت های گردشگری ازجمله حمل و نقل ریلی و هوایی و هتل ها می توان زمینه ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در استان خراسان جنوبی را فراهم کرد .

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی