رونق تولید ملی | دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸

معاون وزير جهاد کشاورزی: اختصاص اعتبار ویژه برای طرح های آبخیزداری به شهرستان کویری نهبندان - نمایش محتوای خبر

 

 

معاون وزير جهاد کشاورزی: اختصاص اعتبار ویژه برای طرح های آبخیزداری به شهرستان کویری نهبندان

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت : اعتبار ویژه ای برای اجرای طرح های آبخیزداری به شهرستان کویری نهبندان اختصاص می یابد.

جلالی ، معاون وزير جهاد کشاورزی  شب گذشته در نهبندان گفت : این اعتبار از محل اعتبارات متمرکز سازمان جنگل های وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد.

آقای جلالی افزود : این اعتبار برای احداث بندهای خاکی ، بندهای گاویونی ، سنگی و ملاتی ، نهالکاری ، بذرپاشی در مراتع و تقویت پوشش گیاهی در شهرستان کویری و کم آب نهبندان هزینه می شود .

وی گفت : در این شهرستان کویری باید به دنبال راه حل هایی باشیم که از منابع موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و نخبگان می توانند در ارائه ایده و فکر کمک کنند .

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود : ظرفیت ها برای اجرای طرح ترسیب کربن در نهبندان آماده است و اجرای این طرح می تواند در حفظ منابع آب و خاک بسیار مؤثر باشد.

آقای جلالی گفت  : اجرای طرح ترسیب کربن در شهرستان نهبندان مبنای خوبی برای توسعه این شهرستان کویری و کم برخوردار است.

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی