جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

معاون خبر صداو سیمای مرکز خراسان جنوبی معرفی شد. - نمایش محتوای خبر

 

 

معاون خبر صداو سیمای مرکز خراسان جنوبی معرفی شد.

معاون خبر صداو سیمای مرکز خراسان جنوبی معرفی شد.

مهدی محمود آبادی به عنوان معاون خبر مرکز صداو سیمای خراسان جنوبی معرفی و از زحمات محمد علی صائب قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی ، با حضورعلوی مدیرکل اخبار استان های سازمان صدا و سیما ،مهندس آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی ،  مدیران صدا و سیمای مرکز خاوران و جمعی ازخبرنگاران مرکز و شهرستان ها از زحمات محمد علی صائب قدردانی شد.